----------------------------------- Peku Pet Feb 08, 2019 7:09 pm ----------------------------------- Sve to sad što vidiš na njoj su posledica trovanja NH4 a lako je moguće i smrzavanja. I da je oporaviš život će joj biti najverovatnije teško mučenje.