----------------------------------- Ralke Uto Nov 27, 2018 5:54 pm ----------------------------------- To crevo sluzi da ubacuje kiseonik u akvarijum...koliko ja znam ..