----------------------------------- Peku Uto Jan 14, 2020 7:16 pm ----------------------------------- Juvi akvarijumi su predviđeni da se stavljaju direktno na nova Juvi postolja. Rio valjda ide sa svojim postoljem. Ako se odlučiš da cikliraš akvarijum pomoću "hemije", uzmi proizvod koji je označen da startuje morske i slatkovodne akvarijume. Bakterije koje se sipaju u morske sisteme su daleko izdržljivije i bolje a podnose i različite nivoe slanoće vode. Proizvodi koji su namenjeni samo za slatkovodne akvarijume koriste nitrospira bakterije. To su dobre bakterije za denitrifikaciju ali u postrojenjima za preradu otpadnih voda a ne u akvarijum. Isplati se dati koju paru više. Proizvodi za cikliranje u sebi imaju i hemiju koja vazuje NH4 i NO2 za sebe što smanjuje njihovu toksičnost i omogućava ranije ubacivanje organizama. Sipa se prvih 10tak dana, svakog dana a posle jednom jednom u sedam dana narednih mesec, dva. Cikliranje sa biljkama isto može biti dosta brzo. Biljke će oboriti tj kontrolisati nivo NH4 što će dosta ubrzati proces cikliranja. NO2 biljke ne uzimaju pa je potrebno kontrolisati njegov nivo. Ako pređe iznad 3-4 treba ga oboriti na 3-4; promenom vode najlakše. U suprotonom proces cikliranja će da se oduži. Isto važi i za NH4. Kada su NH4 i NO2 na nuli akvarijum se smatra cikliranim. NO3 će jednim delom kontrolisati biljke i bakterije koje se mogu razviti. Uglavnom to ne bude dovoljno pa akvaristi drže NO3 na nekom prihvatljivom nivou pomoću promena vode. Za vreme cikliranja najbolje je da fotoperiod bude kratak sa prekidima. Npr tri puta po dva sata. Biljke su dosta viši organizni u odnosu na bakterije. Brzo kreću sa fotosintezom. Bakterijama je potreban duži fotoperiod da bi se razvijale i uspešno kolonizovale akvarijum. Kada ubaciš prve organizme možeš da pređeš na nekih 6h svetla jedno vreme. Posle povećaj na 8h do 12h. Preko 12h nije preporučeno. Što se tiče CO2 za vreme cikliranja... https://www.reactiongifs.com/r/cfni.gif Nisam se bavio tim problemom, pa nemam ni teoretskih ni empirijskih znanja. Spekulacija: -Za početak nije potrebno. Bakterije koje razgrađuju NH4 troše velike količine kiseonika. Biljke noću troše kiseonik. Količina rastvorenog CO2 u "novoj vodi" tj. sa česme je povišena. -Za početak nije poželjno. Nov akvarijum ima nestabilne parametre vode. Ubrizgavanjem CO2 samo se dodatno remeti pH vrednost vode novoformiranog skatkovodnog sistema.