----------------------------------- io Sub Mar 27, 2021 2:28 am ----------------------------------- Onda i gare otpadaju, molike su krivci za nedostatak repa gupiki. Molike i inace vole da grickaju dugorepe ribe, tako da su po meni one krive.