----------------------------------- Nigros Ned Feb 13, 2011 7:32 pm ----------------------------------- O kakvoj vi ljubomori kod riba pricate? Barbusi cesto grickaju peraja skalara, japanki i slicno, najozloglaseniji su tetrazone, za konhonijuse ne znam. Crne tetre takodje znaju da grickaju peraja, te ribe se kupuju u manjoj grupici da bi bile zaokupljene medjusobnim igrama i carkama i da ne bi gnjavili ostale stanovnike akvarijuma. 40 litara je premalo za skalare.