----------------------------------- Bojan Pon Mar 16, 2009 11:25 pm Hemichromis lifalili ----------------------------------- Hemichromis lifalili http://www.akvarijum.org/forum/slike/ribe/hemichromis_lifalili.jpg Velicina:15cm Temperatura: 26 C Kvalitet vode: pH: 7.6 dGH: 12.0 ----------------------------------- Bojan Pet Maj 01, 2009 11:25 am ----------------------------------- http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_73009995_Hemichromis-lifalili.jpg