----------------------------------- Shark Sub Apr 01, 2023 8:03 pm ----------------------------------- eriocaulona. Da li je ova biljka zahtevna?