----------------------------------- HORUS Pet Apr 17, 2015 7:57 am ----------------------------------- Ja za svoj akvarijum uopšte ne koristim vazdušnu pumpu. Pošto imaš spoljašnji stakleni filter, podesi cev, koja vraća čistu vodu iz filtera u akvarijum, da tako pada mlaz vode da pored vode ubacuje i mehuriće vazduha. U mojoj sobi se čuje samo tih žubor vode. Ja sam spreman da ti poklonim nešto panjeva za hard.