----------------------------------- Običan Čovek Pet Apr 10, 2020 3:11 pm Ishrana mladih skalara i 20ak neonki ----------------------------------- Imam dva skalara (nisu veliki), 20ak neonki i 4 razbore. Hranim ih suvom hranom. Lisnatom i onom braon (proteinska bi trebalo da je, ne piše ništa na kutiji pošto je providna ona). Zanima me, naročito se odnosi na skalare jer treba još da rastu, šta da dajem od hrane još? Šta je najbolje. Ovako im nije raznovrsna hrana. Bilo je 4 skalara, dva su uginula u isto vreme približno, ostale ribice nikakve znake čudnog ponašanja ne pokazuju. Akvarijum je oko 200l.