----------------------------------- Akvarijumart Sre Avg 28, 2013 11:42 am ----------------------------------- A evo i slika svezijeg datuma, tacnoje mesec dana nakon forimanja akvarijuma. http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_98405917_Iwagumi%20sa%20strane%205.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_153075873_Iwagumi%20sa%20strane%206.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_55107315_Iwagumi%20sa%20strane%207.jpg I po neka s fronta: http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_137768296_Iwagumi%20416l%205.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_229613829_Iwagumi%20416l%206.jpg