----------------------------------- Bombadil Uto Sep 22, 2020 11:36 am ----------------------------------- Može.. lakše ide sa sitnijom, ali sam ja uspešno sadio svašta i u takvu podlogu.