----------------------------------- HORUS Sre Jan 01, 2014 11:49 pm ----------------------------------- Gledam ga...stvarno bi mogao da ga prepoloviš. Onda ćeš moći lakše da barataš sa njim.