----------------------------------- mekses Sub Apr 09, 2022 12:51 am ----------------------------------- Prošlo je već vremena kako sam pročitao sve komentare na tvojoj temi. Ako se dobro sećam u izbornoj verziji si imao kombinacijiju Ramirezi i Trihogaster (Colisa Lalia). Možeš li samo reći kakva su ti iskustva u vezi sa tim, jer čitam da se zajedno ne preporučuju ispod 200 litara..