----------------------------------- Blue Pet Jun 15, 2012 10:23 pm ----------------------------------- NaOH je baza, sta bi trebalo da pokazuje? :) Moze da posluzi i obicno sirce, bezbednije je.