----------------------------------- nemanjask Sub Jul 07, 2012 12:10 am ----------------------------------- Ne možete da se uhvatite jedne teme i da se nje držite stalno. Važno je da znate odakle Vam ribe potiču i kakvi su joj uslovi u prirodi. Afrički ciklidi vole jako tvrdu vodu i odgovara im krečnjak i ostalo kamenje koje povećava tvrdoću i baznost vode. Test sa kiselinom je prilično pouzdan jer će nam reći da li kamen reaguje sa kiselinom, tj da li je ne stabilan u vodi. To ne mora automatski da znači da nije pogodan za akvarijum. Većina riba voli mekšu vodu ali ima i onih kojima je tvrda voda imitiranje prirodnog staništa. Dakle, kada kapnete kiselinu na kamen i on počne da peni to je znak da je izrazito bazan i da ga kiselina neutrališe tj, da on neutrališe kiselinu, ove reakcije su burne i vidljive su golim okom. Ako posle sipanja kiseline nema nikakve promene znači da je kamen stabilan odnosno ne rastvorljiv u vodi i može da se koristi u akvarijumima sa ribama koje vole mekšu vodu.