----------------------------------- Peku Uto Jun 25, 2019 12:27 pm ----------------------------------- Koji je ovo kamen,lici na pukani?! Nije pukani, nije cak ni morski kamen. U pitanju je neka kalcitna stena. Ima površinu ali nema poroznost tako da joj je sposobnost da obara NO3 mizerna. Može da nosi svašta u sebi a ne mora ništa. Iste rizike nosi kao i siga. Pošto je 10x jeftiniji od "suvog kamena" interesovala su me iskustva ljudi jer se može naći ponekad kao live rock u ponudi.