----------------------------------- sputnik8 Pet Jul 16, 2021 12:36 am ----------------------------------- Sve što je kinesko , radi na 230V. Kod nas je napon 220v, ali nakon prekida i dolaska struje napon je oko 240-250V, tako da sve što je iznad 230V ( nakon dolaska struje ) STRADA - ako je u radnom položaju u trenutku dolaska struje. Isto je sa punjačima i drugim uređajima kineske proizvodnje. Nominalni napon je 220V, ali početni je daleko veći i zato staradaju kineski uređaji. To nije razlog za izbegavanje kineza ( jer skoro sve je kinesko ) ,već treba paziti na to da se uređaj iskljkuči iz utičnice ( sa napona ), pa kad dođe struja, onda startovati pomenuti uređaj. Ako ima pismenijih - neka objasne. Poz. Električar