----------------------------------- chaosad Pon Mar 25, 2019 8:14 pm ----------------------------------- jeste tetra, liči mi na columbijsku vidi na netu pa uporedi.