----------------------------------- Peku Sub Sep 08, 2018 12:41 pm ----------------------------------- Hmmm... Možda su keramičke kuglice preko hranljive podloge. Na Aliju se to zove Aquarium Substrate Ceramic Pebbles.