----------------------------------- Peku Sub Jun 30, 2018 12:10 pm ----------------------------------- Po meni to i nije neko strujanje. Bilo šta što nema stabljiku bi trebalo da uspeva po mogućstvu nešto sa tvrdjim listom poput sagitarije. Valisnerija i rendžer će isto uspevati tu. Možeš anubije nakačiš ih na panj i panj da ih voda ne oduva. Panj će svakako ublažiti protok vode preko biljke