----------------------------------- cecam Pet Mar 29, 2019 11:06 pm ----------------------------------- Možeš i kozice, ako je ubiljem, mada moje baš opušteno šetaju pored borca. Ja imam i amazonce, niko nikoga tu ne dira...