----------------------------------- Valter Sre Jan 03, 2018 11:15 pm ----------------------------------- Meni je od ranije poznato da se ne trpe kriptokorine i valisnerije. Alelopatija je pojava odavno poznata u biologiji. Imamo primer kod oraha koji pušta neko jedinjene pa ispod njegove krošnje sve biljke stagniraju ili propadaju. Na taj način se biljka bori za prostor, hranu, vodu i svetlost.