----------------------------------- Blue Pon Jan 08, 2018 11:14 pm ----------------------------------- Evo i mene, protivnika ove teorije... :) OK, možda u nekim posebnim uslovima izazvanim u laboratoriji donekle i ima smisla, ali u akvarijumu ili vodenim sredinama u prirodi, rekao bih da praktično ne biva. Značaj pridajem svetlu, CO2 i slično, a alelopatija u ovim uslovima... Pa, neka je, ako vam je lakse da na taj način posmatrate činjenicu da neke biljke nekada ne rastu očekivano... Nemoj da se ljutite, svako ima pravo na mišljenje. :)