----------------------------------- Valter Pon Jan 08, 2018 11:44 pm ----------------------------------- Valisnerije i kriptokorine nikad neće zajedno u istom akvarijumu. Uvek jedna od njih propadne. Provereno. Ako negde vidite obe vrste zajedno u akvarijumu, znajte da je taj akvarijum postavljen pre nekoliko dana i da su već gotove biljke posađene. Ako ih ostavite zajedno duže vreme, jedna će sigurno propasti.