----------------------------------- sudyxor Pon Jul 18, 2022 11:05 pm ----------------------------------- p.s. izdvojio sam je jedan dan na stranu u improvizovani akvarijum, vratio večeras, i samo što se vratila, momentalno je počela da ganja kolor tetre :( e sad ili njih da žrtvujem ili nju napasnicu, ali lepa je dođavola, žao mi i nje :) neonke ne dira...