----------------------------------- WoodyAllen Sre Okt 05, 2016 4:51 pm ----------------------------------- Hoću i ja da pazarim možda jedan urađej, ali nisam siguran da li mi je potreban dvokomorni ili trokomorni. Isto imam nedoumicu da li da uzimam ove jeftinije od 8000 din, ili neke kvalitetnije a skuplje. Uređaj mi treba isključivo za menjanje vode u mom 240l aqvarijumu (jednom nedeljno 30%).