----------------------------------- HORUS Pet Feb 15, 2013 2:03 pm ----------------------------------- Druže, a mali akumulator, pa da postojeći prilagodiš? Samo dajem ideju.