----------------------------------- gari1809 Ned Dec 16, 2012 9:41 pm ----------------------------------- kako mislis da li je neko kontrolisao?? sta da li je kontorlisao? Parametre vode amonijak, nitrate, PH itd.