----------------------------------- Mark Pet Dec 13, 2019 6:51 pm ----------------------------------- NEMOJ SE IGRATI SA 220V, TU JE VODA, ALUMINIJUM, DRVO, LOS SPOJ, GRESKA PRILIKOM RUKOVANJA, GRMLJAVINA itd....