----------------------------------- obiraf Pon Jun 23, 2014 10:57 pm ----------------------------------- par ili nepar ali ima gi da se broji i broji :)