----------------------------------- Peku Ned Okt 06, 2019 10:46 pm ----------------------------------- Koristi Tetra čipsiće, prave se na manjoj temperaturi nego listići dosta su hranljiviji i manje vodu prljaju. NO2 treba da bude 0. Testiraj česmovaču ili šta god koristiš za promenu vode pa vidi da li možda treba da smanjiš promene vode. Može da se desi da promenama vode dodajes NH4 pa se on razlaže u NO2 ili dodaješ NO2 a filter mali pa ne može sve to da postigne.