----------------------------------- Serene Sky Pet Dec 01, 2017 6:22 pm ----------------------------------- Meni nije jeasno zašto ti uopšte koristiš vazdušnu pumpu. Zar tvoj Juwel nije došao kao komplet. Filter što je u njemu bi trebalo da bude sasvim dovoljan da vrši uspešnu aeraciju. Nisam baš ubedjen da si dobro pročitao kako se povećava količina kiseonika u akvarijumu. Jako me mrzi da kopam gde je to lepo napisano tako da cu samo prekoporati nešto što sam davno pisao jednom članu kako bi mu objasnio neke osnovne stvari. Koliko god loše zvučalo savetujem ti da pročitaš: Što se tiče vode i razmene gasova tu razlikujemo cirkulaciju i aeraciju. Aeracija u akvaristici je poboljšavanje razmene gasova a cirkulacija je kruženje vode. Jako su bitni. Aeracija: Razmena gasova između vode i vazduh. Odvija se na samoj površini vode. Kada vidiš da ribe udišu vazduh one u stvari ne udišu vazduh već usisavaju taj tanak sloj vode koji je bogat kiseonikom i usmeravaju ga ka škrgmama kako bi disale. Samo mali br riba mogu da udišu vazduh jer imaju prilagodjene organe. Zbog razlike u pritiscima i još nekih nama ne zanimljivim stvarima aeracija se odvija uvek i kad voda miruje i kad se kreće. Znači uvek imamo aeraciju vode. Od povšine dodira vode i vazduha zavis i njena da kazemo količina, koliko će se gas razmeniti. Pošto je površina vode u akvarijumu ograničena mi akvaristi se trudimo da površinu vodu što više uzbukamo, zgužvamo bukvalno. Znači što površina ima više rupa i sitnih talasa to je aeracija vode veća. Aeraciju vode najbolje obavljajuvone motorne glave filter pumpe pogotovu ako se napravi spreybar(kod spreybara sam uočio da je talasanje veće kada su rupe koje su jedna do druge različite veličine). Vazdušna pumpa manje talasa vodu na površini. Talasanje je ogromno na samom mestu gde mehurovi izlaze al talasi gube na snazi i voda počinje da bude manje uzburkana već posle nekoliko centimetara od mesta izlaska vazduha. Kod vazdušne pumpe imamo i malo rastvaranje gasova iz vazduha al to je sitno i najveći deo razmene gasa izmedju mehura u vodi i same vode se odvija na mestu njegovog nastanka kamen, difuzor... Bolje ne znam da ti pojasnim. Cirkulacija je drugi bitan faktor. Predstavlja kruzenje vode kroz sistem. Razlikujemo cirkulaciju kroz sam akvarijum i cirkulaciju izmedju akvarijuma i filtera. Kroz akvarijum: ustanovili smo da prilikom aeracije površinski sloj vode postaje bogat kiseonikom. Medjutim što se ide dublje tj nizi slojevi vodenog stuba počinju da imaju manje rastvorenog kiseonika a više uglendioksida i drugih gasova. Iz ovog razloga u akvarijumu veštački putem pumpi izazivamo kruženje vode. Cilj cirkulacije unutar akvarijuma jeste da podigne vodu bogatu gasovima sa dna do površine gde ce će se ona obogatiti kiseonikom i da potom tu vodu bogatu kiseonikom spusti u donje slojeve akvarijuma kako bi se biološki procesi u tim slojevima odvijali normalno. Vazdušne pumpe su efikasne u podizanju vode iz nižih u više slojeve. Motorne pumpe stvaranu strujanje vode u jednom pravcu i pomažu pri mešanju vode u samom akvarijumu. Dobro kretanje i mesanje vode odgovara ne samo ribama već i biljkama jer tada ugljendioksid i mnogi elementi stižu do listova i uvek su prisutni. Da nema cirkulacije biljka bi često "gladovala". Strujanje vode po podlozi pomaže u sprečavanju nagomilavanja gasova. Što se tiče filter akvarijum cirkulacije najbolje je imati dotok vode iz gornjih i donjih delova vodenog stuba. Gornji su bogati kiseonikom dok su donji dosta bogatiji amonijakom nitritima nitratima, detrusom... Voda iz filtera je bogata ugljendioksidom jer bakterije u filteru koriste kiseonik pa je vodu iz filtera najbolje mešati sa vodom koja se nalazi na površini akvarijuma.