----------------------------------- Popaj Uto Dec 13, 2016 11:43 pm ----------------------------------- Bravo Zile, Nisam davno bio. Vidim i nove ribice. Jel si startovao sump. Znam da si nabavio dobar skimer.