----------------------------------- djordjije Ned Maj 03, 2009 12:49 pm Mrest i razvoj ikre ----------------------------------- Kod većine riba do oplođenja ikre dolazi van riba u vodi. Zrno ikre ima jedan veoma mali otvor ( mycropila ) kroz koji ulazi samo jedan spermatozoid da bi je oplodio. Kod riba sa spoljnim oplođenjem mleč ima životnu soposobnost oplođenja spermatozoida u trajanju od oko tridesetak sekundi do oko pet minuta. Kod unutrašnjeg oplođenja živorotki, već je ranije rečeno da sperma ima daleko dužu sposobnost oplodnje u telu ženke. Embrionalni razvoj nastaje u momentu oplodnje jajne ćelije, ikre I osobenost mu je da se zametak ishranjuje sadržajem žumanca I vreme ovog razvoja se deli u tri stepena: 1. momenat oplođenja ikre ( ovularni oblik ) 2. razvoj zametka u opni ikre ( embrionalni oblik ) 3. zametak izvaljen iz opne sa neutrošenom žumančanom kesicom ( eleuterembrionalni oblik ). Vreme razvoja zametka ikre ( embrionalni oblik ) je veoma razločito kod razih vrsta riba, ono najviše zavisi od toplote i hemizma vode. Ovo vreme razvoja može da traje od samo desetinu časova pa do nekoliko meseci. Do sada najkraće poznato vreme razvoja zametka je kod ribe Prionabrama filigera ( porodica Characidae ) koje pri temperaturi od 27 ºC traje između 14 – 15 časova. Pri toploti od 27 ºC kod poznate „kardinal neonke“ ličinka se izvali za 18 časova. Kod većine južnoameričkih haracida zametak se potpuno razvija i izvaljuje iz ikrene opne između 20 – 36 časova, a kod riba porodica Cichlidae ličinke se izvaljuju između 48 – 72 časa. Kod riba velike porodice Cyprinodontidae, situacija je sasvim drugačija, razvoj zametka u ikri traje od nekoliko nedelja i meseci pa čak do jedne godine! Razvoj zametka u zrnu ikre se ne odvija ravnomerno, postoje periodi mirovanja – prekida razvoja zametka. To vreme mirovanja u razvoju zametka se naziva dijapauza. Kako vidimo dužina vremena razvoja u opni ikre ( embrionalni oblik ) je veoma različita kod raznih vrsta riba i ova dužina je jedna od veoma važnih životnih osobina riba. U određenom momentu puca, cepa se opna ikre i izvaljuje se ličinka. Slobodna ličinka nekoliko dana ne uzima hranu spolja, već se hrani materijama koje sadrži žumančana kesica. U toku ovog vremena ( eleuterembrio ) ličinka se pomoću lepljivih izlučevina okači na stakla akvarijuma ili na listove bilja. U trenutku kada ličinka potroši sve hranljive materije iz žumančane kese, udahnjuje vazduh u mehur za pliavnje i tada nastaje oblik larve koja ima začetke peraja bez žbica (protopterygiolarvalni oblik ), zatim se u perajima ličinke javljaju žbice koje podupiru dno ( pterygiolarvalni oblik ). Vreme od izvaljivanja ličinki iz opne ikre, pa do rasplinjavanja je različito kod različitih vrsta riba i ono zavisi od veličine žumančane kese. Kod riba roda Alestidae afričkih haracida ličinka prilikom izvaljivanja gotovo i da nema žuamančanu kesu, koja je potrošena u vreme razvoja zametka u ikri. Zbog toga ličinke pri izvaljivanju kroz nekoliko minuta vodoravno proplivavaju u potrazi za hranom. Suprotno ovima, kod južnoameričkih haracina, zametak se veoma brzo razvija i izvaljena ličinka ima ogromnu žumančanu kesu pa se rasplivava tek posle 3 – 4 dana i postaje mlađ. Kod lavirintki i nekih cihlida vreme proplivavanja malađa je još duže i ono ponekad traje 5 – 10 dana.