----------------------------------- Peku Pet Sep 13, 2019 11:43 pm ----------------------------------- Gleda kako da pobegne i pridruži se drugim ribama. Samoća i mali prostor su stres po nju. Navići će se.