----------------------------------- mishel Pon Nov 23, 2009 2:56 pm ----------------------------------- S obzirom da imam samo platike u akvarijumu jednom prilikom mi je ostalo 3-4 ribice nakon mresta. Nijedna ribica ih nije dirala i evo sada su narasle. Mislim da je to stvar do hranjenja ili mentaliteta ribica koje drzite.