----------------------------------- Peku Pet Avg 30, 2019 6:19 pm ----------------------------------- Da li postoji opravdan razlog zašto hlorisanu vodu prečišćavaš u akvarijum a ne u buretu?