----------------------------------- Nelle333 Ned Okt 06, 2013 10:53 pm ----------------------------------- Riba je non-stop na dnu akvarijuma, nije se pomerala, ubrzano dise i kada sam je vratio nazad potonula je nosom nadole, krljust je ravna, tj. nije nakostresena.