----------------------------------- Blue Pet Feb 05, 2016 8:40 am ----------------------------------- Direktne ne, ali posredne bi mogla i te kako da ima, obzirom da su NO3 joni uglavnom najpogodniji izvor azota u akvarijumskim uslovima.