----------------------------------- rainforest Sre Jul 23, 2014 8:42 am ----------------------------------- Ukoliko ima novog porasta i novi listovi su zdravi, nema razloga za brigu to je redovna pojava transformacije na submerzne uslove. Kad biljka pusti 5-6 novih listova odseci taj deo grane i ponovo zasaditi.