----------------------------------- HORUS Čet Jan 11, 2018 10:50 pm ----------------------------------- Problem jeste taj što je trebalo prvo formirati akvarijum, pa onda kupovati ribu. Jer, ako se akvarijum prebrzo formira verovatno će riba stradati zbog klasičnog trovanja. Cikliranje je ključna stvar za opstanak riba na početku.