----------------------------------- Bakec Sub Mar 16, 2019 5:05 pm ----------------------------------- tako je imaš pravo to za kriptokorine imao sam i ja to iskustvo da kriptokorina hoće da bude dominantna biljka,bolje nisam znao da opišem... to za više biljaka sam mislio da bi se slabije jedinke mogli skrivati ali vidim već si smanjio postavu,a protok sam pomenuo čisto jer ove ribe uglavnom ne žive u brzim potocima nego pretežno u stajaćicama...peraja obično budu za 2-3 nedelje ko novi... pozz