----------------------------------- Bakec Sub Mar 16, 2019 8:06 pm ----------------------------------- a ta mesta sa manjim protokom možeš da iskoristiš u vidu da odstraniš smeće jer će se ono isto tamo skupljati