----------------------------------- CTale Pet Jul 27, 2012 9:14 am ----------------------------------- Može - uslovno rečeno, tj. ako si spreman na to. Pripremi količinu koju želiš da dodaš (dobro je isperi ili prokuvaj), a onda lagano dodaj. Najbolje da sačekaš termin sledećeg menjanja vode. Isključi sve što radi na el. energiju pre nego što počneš rad. Odlij 30-50% vode iz akvarijuma. Za dodavanje podloge ja bih preporučio da nabaviš parče cevi većeg prečnika, odgovarajuće dužine. Postavi cev u akvarijum na mesto gde želiš da dodaš podlogu i lagano dodaj određenu količinu podloge preko već postojeće. Pomeranjem cevi ćeš dodati podlogu na ostale pozicije bez većeg zamućenja vode. Posle ovog dodaj vode koliko treba i uključi filter i ostalo.