----------------------------------- rainforest Čet Jan 06, 2011 12:45 pm Novi koncept pri sadnji biljaka-kontejnersko ----------------------------------- Radeći na sadnji biljaka u mojoj bašti (ovoj oko kuće), dešavalo se da u proleće ili jesen kad se sadi ukrasno žbunje, drva itd, dolazi do delimičnog uspeha prilikom prijema biljke. Nešto skuplje biljke iz rasadnika koje se presadjuju kontejnerski, uvek se prime a mogu se presađivati i u sred leta. Biljke se u rasadniku gaje u plastičnim ili najlonskim kontejnerima, kad se presadjuje izvade se iz kontejnera i ubace u rupu. Biljka redovno nastavlja sa rastom kao da se ništa nije dogodilo i prima se 100%. Pejsažni arhitekti za dan na ovaj način urede prostor oko nekog poslovnog objekta ili neki javni prostor. Cela velika drva, žive ograde, gotovi žbunovi, sve se skocka i uredi za dan, kao da je tu raslo godinama. Vođen ovom idejom pokušao sam da primenim ovo u biljnoj akvarastici. Pripremiti gotove kvalitetne biljke, oformljene u rasadniku i onda kompletno sa korenom i podlogom rasporediti u akvarijumu. Pored biljke dobija se dakle i podloga, izbalansirana i sazrela tako da se na ovaj način kod manje iskusnih akvarista rešavaju i sve glavobolje i nedoumice oko izbora i načina realizacije podloge u akvarijumu. Posle više pokušaja došao sam do konačnog rešenja. Biljke se gaje u tankoj plastičnoj saksiji sa pripremljenom podlogom preko koje je postavljen sloj šljunka granulacije 2-4mm. Gotov proizvod je dakle: biljka+ koren+podloga. Saksija se najpre iseče makazama oko dna, s tim da se bočne stranice ne razdvajuju od dna. Ovako pripremljene biljke se raspoređuju po akvarijumu kao lego kockice, premeštaju, isprobavaju dok se ne dobije konačan raspored sa kojim smo zadovoljni. Tada povadimo bočne stranice saksija, a dno saksije ostaje u podlozi jer su biljke uglavnom obuhvatile i isprepletale dno saksije korenovim sistemom Međuprostor oko busenova se popuni nekom inertnom podlogom, sitnim šljunkom, kvarcnim peskom, od volje... Znači veoma brzo napravite kompletnu postavku, imate odmah izbalansiranu podlogu koja će dugoročno hraniti vaše biljke, odrasle razvijene biljke sa visokim vegetativnim potencijalom su već sve na svom mestu, nema isplivavanja pelcera, nema da ribe iskopavaju biljke, nema čekanja na konačan izgled, samo održavanje i orezivanje.