----------------------------------- chaosad Ned Nov 01, 2020 3:02 pm ----------------------------------- samo ta jedna zemlja za cveće dovoljna možda i sa biljkama došlo iz drugog akvarijuma ako si sadio