----------------------------------- Peku Uto Jul 28, 2020 7:46 pm ----------------------------------- Odeš na Google pronađeš neki greben i vidiš kada sviće kada mrak pada i kako se sunce kreće. Jedna od prednosti boljih fabričkih je što mogu da isprate celu godinu, pa i mesečinu. 3-4h intenzivnog svetla je potrebno koralima, preko usporava rast sve ostalo je za tebe.