----------------------------------- aca77 Ned Nov 14, 2010 10:41 pm ----------------------------------- Osmocote đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem, menja brzinu otpuštanja u odnosu na temperaturu zemljišta (namenjeno je poljoprivrednoj proizvodnji) . Kad je temperatura zemljišta viša, ono se brže rastapa, a na nižim temperaturama sporije. U našim tropskim akvarijumima gde je prosečna temperatura vode oko 24 stepena, ovo đubrivo se rastapa jednako brzo kao i sva obična đubriva. Nema efekta.