----------------------------------- aca77 Ned Nov 14, 2010 11:10 pm ----------------------------------- u zavinosti od visine temperature...... Pročitaj malo i druge sajtove na kojima predstavljaju ovo đubrivo. Jasno ljudi navode da je granula omotana smolastom masom koja se na višim temperaturama razmekša i kroz nju se opušta veća količina đubriva, dok se na nižim temperaturama smola stvrdnjava i opušta manju količinu đubriva.