----------------------------------- ika97 Ned Nov 15, 2009 12:22 pm ----------------------------------- da li se pravi otvor sa obe ili samo sa jedne strane ?